Människans bästa vän

Jag tror ganska blint på att djur innehar förmågor och sinnen som vi människor saknar. Hur många gånger har man inte märkt att ett djur tryckt sig intill när man känt sig ledsen eller nere. Det där med närhet och värme ger hopp och tröst så visst vet djur precis vad de håller på med. Sen ska man nog i vissa fall vara försiktig med att förmänskliga djurs beteende och sätt att vara då det blir fel att översätta det till en mänsklig handling.