Förvirrade jag

Det är tyvärr inte så sällan som jag kommer på mig själv med att var disträ. Detta är nog något som mer och mer passar in på en del av det som beskriver min personlighet. Jag känner mig väldigt harmoniskt och inte speciellt stressad men det behöver tydligen inte innebära att man har full koll på tillvaron hemma. Detta fick jag ännu en gång konstaterat när jag letat runt som en galning efter telefonen. Till slut kom jag på att söka med hjälp av iCloud funktionen på min dator och där snyggt och prydligt på margarinpaketen i kylskåpet där låg telefonen.