+ En

Det är lite lustigt att tänka hur mitt liv kompletterats de senaste åren. Vad jag än gör nu är där en extra liten med nästan hela tiden. I många avseenden försöker jag leva nu som då vilket gör att jag inte särskiljer på tiden före och efter Love. På så sätt känner jag att utbytet av livet blir maximalt.