Min vän

Det är absolut inte hur ofta man ses eller hur ofta man talas vid som bestämmer vilken nivå en vänskap ligger på. Istället är det enligt mig hur nära man står i sättet att prata med varandra och hur väl man förstår varandra.

Om det är något livet har lärt mig så är det att det hela tiden uppstår variationer i tid, rum och plats som gör att man befinner sig på olika ställen. Vad är då bättre än att känna att ens nära vänner finns där och faktiskt har tänkt att stanna oavsett vad så länge balanskontot ge och ta finns.