Lucia firande

Detta år var det nästan så att Love var med i luciatåget. Han var fortfarande ganska avvaktande men deltog aktivt i sång och rörelser. Vi satar på nästa år då nog allt kommer att sitta!